Home

AC is dé specialist in de mobiliteitssector

De Automotive wereld en in breder verband de mobiliteitssector is volop in beweging.

De overheden stimuleren slimmer werken en slimmer reizen. Beleid en voorwaardenscheppende maatregelen zijn vooral gericht op duurzaamheid (milieu) en verbeteren van de (arbeids)mobiliteit. Autorijden – en vooral milieu onvriendelijk autorijden – wordt via pricingmodellen ontmoedigd en wie zuinig en goedkoop autorijdt kan rekenen op belastingvoordelen.

De consument/werknemer individualiseert sterk en wordt steeds mondiger. Zij zoeken hun weg in al die ontwikkelingen daarbij geholpen door de mogelijkheden die internet biedt. Via socialmedia informeren zij elkaar en zoeken en vinden zo de beste oplossingen voor hun eigen situatie. Transparantie en gemak zijn voor de consument cruciaal. De focus van de consument is steeds sterker op de portemonnee komen te liggen en de loyaliteit als afnemer van producten en diensten is daardoor lager dan ooit.

Bedrijven, zowel aan de aanbodzijde (autofabrikanten, importeurs, dealers, lease- en verhuurbedrijven etc.) willen graag op deze ontwikkelingen inspelen, maar vinden zich gevangen in de huidige manier van opereren en de eigen traditionele manier van denken.

Allocar Concepts ondersteunt de zoektocht van overheden, consumenten en bedrijven naar mogelijkheden om het nu eens echt anders te doen door out of the box, vernieuwende en innovatieve concepten en oplossingen aan te reiken.

Allocar Concepts is de specialist in de mobiliteitssector in Nederland.

Allocar Concepts: dé specialist op het gebied van automobiliteit

Ondersteuning consument

De kracht van AC ligt in de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen, die inspelen op veranderende behoeften en veranderend gedrag bij de consument. Internet als plaats en de behoefte van de consument aan transparantie, gemak en en “value for money” staan daarbij centraal.

Zo laat www.allocar.nl zien wat de visie is van AC op het via internet retailen van nieuwe auto’s.

Ook volgende concepten van AC zullen inspelen op de verder gaande individualisering van de maatschappij, het mondiger worden van de consument en de behoefte aan transparantie, gemak en “value for money”.

Ondersteuning bedrijven

De jarenlange ervaring in de automotive branche en de diepgaande kennis van trends en ontwikkelingen bij de consument, het bedrijfsleven en de overheden stellen AC in staat om bedrijven te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun business.

Op www.taxatietool.nl vindt u de oplossing voor autodealers om te komen tot een efficiënte leadgeneratie. De ervaring die AC opdoet via www.allocar.nl wordt op deze wijze optimaal ingezet om de AC partners te ondersteunen.

Ondersteuning overheden

AC is actief op het gebied van mobiliteitsmanagement en ondersteunt overheden bij het ontwikkelen en implementeren van beleid.